NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Vrij dagden 2 December19£ Tegenwoordig de heeren: Jir..,.....Q.,De.2e.th..,Burgemeester J..»S^-v.an....D.ur.exr....en....K.»L.od.ee.se.n..,:vrethoud.ers aC—- 2-^"*- SecretarisJ2A...Bd t.enb.u.r g Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers j.hdlL.. tot en met J ItXTj. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 696