mJ. s e J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. 1417 IHX Dagelijksch Best. 25-11-'32 der Centrale Tin kel i er s ver eenigink H.van Roi j en ,Kost-[23-ll-32 verlorenweg 4B, Soest verzoekt afschaffing van den verkoop van gasartikelen door de geiaeehte. verzoekt een andere stortplaats aan te vu zen voor asch en vuilnis. J. iïiss.Tieksloo- terweg 49 24-11-1 32 Verzoekt de noodwoning van Knoops te mogen betrekkenaangezien het gezin op advies an "Dr.Rupert een afzonderlijke kamer moet hebben in verband met een geval van rood vonk, hetwelk zich heeft voorgedaan bij 2 zijner kinderen. 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 703