Af ^ïja. 4? BESLISSING co op van jet adres ter fine van bericht en raad te [kenden aan de Gascoramissie. 3esioten wordt den raad voor te stellen he t jlcollege te machtigen adressant te berichten (dat eeft andere stortplaats wordt aangewezen Izoodra de nieuwe regeling van ophalen in [eigen beheer in'werking zal zijn getreden. (Kennisnemende van het rapport van den gem. geneesheer wordt besloten de vrijstaande noodwoning aan J. *7iss te verhuren. \L-l. I? Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 704