NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. van de der op Dinsdag, den 6 December19£ Tegenwoordig de heeren: llr...G»Deketh., Burgemeester J.»3.van...Duren .en K«Lodeesen'Ve tliouders SecretarisJG.A.Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met XH.%van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 706