s s J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. i Hyf. Ein. van Binnanl. Zaken 2-12-32 No.633 AZ af den 5. keurt het verleenen van een toeslag 00 de kasuitkeeringen behoudens eenige gemaakte voorwaarden goed. l^YO. Techn.Anht. Bouw en "Toningtoezicht biedt ter behandeling twee verzoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teeiceningen en adviezen. <u p c O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 709