4, BESLISSING AANMERKINGEN. Besloten wordt: de steunregeling aan te vullen met de desbetreffende bepaling van toeslagverl ning. den raad een crediet te vragen van f 8c voor het jaar 1^32 en 4200.-^ voor het jaar 1933» den raad ter vaststelling aan te bieder ten ontwero besluit tot wijziging der g< meentebegrooting 1932 (4e afd. no.21/22i De bouwaanvragen geooeKt onder de nos. 1/623 en I/634 worden aangehouden. e- 0. y Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. cLulA

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 710