NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. ...Al van de der op Tri jdag, den 9Decemper192 Tegenwoordig de heeren: ...Hr..«U*Jeke tb.Bure>6 si.e.fcster van ,)uren en... K.Logeesen'Ye tnouderü X SecretarisJ» Ü.A. Batenburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .1.4.5tot en met .14.4. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig2 De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 712