T'' het thee- te chn.aab an 14 Ho- ig daarvan t openoar .e ook de iheid te nen als een ge- urglaan aL t thans iji :erterrein ij schnj in over- de "daten ent is ge stemmen e BESLISSING. no- 1 in "beginsel wordt besloten te trachten de beide terreinen openbaar te verpachten en ^et terrein waarop de muziektent is geplaatst voor parkeerterrein in orde te maken, kan den Techn.Ambtenaar O. zal worden ot gedragen de kosten op te geven van het in orde maken van het parkeerterrein en zoo elijk eenige voorgaarden samen te stelleh voor de openbare verpachting. In die voor' narden ware rekening te houden met de be] ling dat het terrein waarop de muziektent is geplaatst niet mag worden gebruikt wan' neer muziekuitvoeringen plaats vinden en ,dat dit terrein eerst moet worden benut voor plaatsing van auto's alvorens het tw de terrein in beslagjmag worden genomen. >a- ee- v,Af V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 717