NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders Noh. van de der op Vrij dag, den 16December19^2.. Tegenwoordig de heeren: Mr.G.OekethT burgemeester J «Svan Duren en K«Lod.eesen, wethouders SecretarisJGABat enburg Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers tot en met l.k.S>4... van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 719