ty. V/7„. _xV\) jwoning v/elke 20 Decen- ?1 "Eem- i Binnen- ragen van ïn van ge en ander I Dec.j.1, ïtwoorden gebracht 1933, ;en genoraei ige op 14 lijsen te i 6 Mei tg is ver- >el woon- aan, ka- 1met te hoorende 'waarden, j 'iseert tot ving te i van het dening is innen 1 besluit. ntwerp de: verleenen en slagen achter het .bekend ntwerp de: rtweg 25 opricht in, ceel, gele bekend ge BESLISSING. Het Bestuur te berichten dat het College buiten verhindering zal vertegenwoordigd worden door Wethouder van Duren. Wordt besloten. Het antwoord zooals dat is geformuleerd wordt vastgesteld. He besluiten, welke in het stuk zijn om schreven worden bij deze notulen bekrach tigd. Besloten wordt de aanschrijving te rich ten. De ontwerp vergunning wordt goedgekeurd. De ontwerp vergunning wordt goedgekeurd. V-Jc .siiv I/o;,. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 721