hl) E E J? IhIö. IH IHH. IH 6i- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. J.Hooder Soesterberg. 7 Dec'52 N.V.Provinciale Utr.Electrici- teitsmaatschappij Utrecht Voorzitter H. Technisch ambte naar van O.W. 6 Dec'52 12 Dec'52 Technisch ambte naar O.W. 12 Dec52 KORTE INHOUD. vraagt toeslag op de kasuitkeering voor trekkende werkloozen. bericht, dat geene bezwaren bestaan tegen inwilliging van het verzoek van J.W.Adans L.Brinkweg 44, om vergunning tot den aan leg van een laagspanningsnet over den weg t/b van de verlichting van kippenhokken. deelt mede, dat de Raad zal moeten worden voorgesteld de vergoeding voor gewoon la ger onderwijs over het jaar 1927 te bepa len op 11,1^ Per leerling en die voor u.l.o. op 19,54 per leerling. deelt mede dat aan de N.V."De Geruisch- loozeweg" te Heemstede kan worden uitbe taald de 2e termijn der aannemingssom van bestek no«5, roet verrekening van meer en minderwerk (aanleg van de Soesterbergsche straat De tweede termijn bedraagt 45van 50.600,= 22.770,= het meerderwerk bedraagt vol gens den staat 250,16 in totaal te betalen 25.000,16 deelt mede dat aan de N.V."De Geruisch- looze weg" te Heemstede kan worden uit betaald de 2e termijn der aannemingssom van bestek no.4 (aanleg Beukenlaan /Nieu- weweg), met verrekening van méér- en min derwerk. De tweede termijn bedraagt 45$ van 44700,= 20.115,= het meerderwerk bedraagt vol gens den staat 89550 in totaal te betalen 21.008,50 Beslo" deelei toeslj lands< welke brachl Ook oe mentaj dels len wc de gar toelas Beslot te vei schrev werken Het vo boden voegd Beslot termi jj 250, !ot uitt groot J totaal tu 3 C O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 724