\Hp m. e e J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. HiJV IH^I Technisch ambte naar O.W. L.Bouman. Utrecht K.Dral Vinkenweg }2, Soest Technisch-ambte- naar O.W. 14 Dec$2 7 Dec'}2 7 Dec'32 12 Nov'32 KORTE INHOUD. deelt mede dat aan G.van den Berg te Soest, aannemer van bestek no.5 (bouw van een onderwijzerswoning te Soester- berg) kan worden uitbetaald, de 4e ter mijn der aannemingssom,zijnde van 5543,= vermeerderd met 190,78 meer- derwerk of totaal 1853,68 Opm. Aangezien de verzekering tegen brand schade reeds tijdens den bouw heeft plaats gehad moet de aannemer een even redig deel der premie betalen.De premie kosten) bedraagt voor 40 maanden 5,67 de verzekering is ingegaan 3° Aug.en de oplevering heeft plaats gehad 15 November 1932, zoodat de aannemer moet betalen 2g/40 x 5,67 0,35» vraagt in aanmerking te mogen komen voor de functie van verslaggever bij den Raad vraagt in huur perceel sectie H no.957, groot 18 A, voor 6,50 per jaar. geeft berekening voor tarieven bestemd bij ingebruikgeving van schoollokalen. Tot de meerde taal De pre schade aannera Gelet wordt adress. kost eli nograf gen re; doen si versla; zal wo: Beslot* dat vo< den ov< Beslot* de vol^ voor ee idc ide voor h« idem D C C Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 730