I I i, 0 6 J? BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. ikh. |4^3. IhiPh. Technisch ambte naar Bouw- en Woningtoezicht 16 Dec $2 Voorzitter D.P.Harmsen Zeist en K.C.van Nes Apeldoorn. 30 Nov'32 ^biedt ter behandeling aan eenige ver- _zoeken om bouwvergunning met de daarbij behoorende teekeningen en bescheiden. brengt in behandeling het adres van P.J.Bartels te Soesterberg gericht tot den raad, verzoekende hem eene bij drage te verleenen in de kosten van huisonderwijs van zijn zoontje. Naar aanleiding van een advies van D.p. Harmsen te Zeist, brengt de heer van Nes rapport uit inzake het bezwaarschrift! omtrent de bebouwing van perceelsectie E.1847, gelegen aan de Amersfoortsche straat te Soesterberg. De Commissie Uitbreidingsplan geeft bij rapport dd. 7 December 1932 in overwe ging voor het gedeelte dier straat ,aan-j gegeven op de hij het schrijven gevoegdel teekening waarvoor een bebouwingsfor- mule is voorgesteld van K 1 de formule) G 1 vast te stellen en dennieuwengepro- jecteerden weg te doen vervallen. IV 3 C O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 732