NOTULEN Vergadering van Burgemeester en Wethouders GEMEENTE SOEST No<Si, van de der op Dins.dag, den 27..0e.cemher19j> Tegenwoordig de heeren: ilrö..«D.e.ke.tli,....-B.urg.eja.e..e.s.t.er J.«.S.»..v.a.a....1J[ur.e.a....en....K.».L,Qd.e.esen..,'ïe.tlio udexsJfcz:..éc$~ A SecretarisJATSa t e.nd.ur^ Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers l... tot en met .kOX- van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 742