l-jiïl. s te laat j Ke Werk- schoret. leveren, vi seert .100 op mg van raadsbe- e subsidie vereeni- eenmg van 'Terkende waaronder van rnate- beiden te steil 50. - twerp der ndbouwver- ergunning maalderij nstraat in sec- te dragen andant van ntief toe- 300.-. e Kostenra r bij het ing van ie bestaan a het make ie dienste c te stel- ns-auto igt hierom i. 23 Dec. BESLISSING. je maatregel wordt goedgekeurd. Besloten wordt afwijzend op het verzoek t beschikken Besloten wordt den raad voor te stellen gunstig op het verzoek te beschikken. Tordt besloten. 1 V Het ontwerp besluit wordt goedgekeurd. Wordt besloten. Besloten wordt den raad voor te stellen het crediet ad f 800.- te verleenen. Dei Techn.dienst 0."f. zal alsnog een adviesjs verzocht worden. elet op het advies der Commissie wordt n principe besloten de auto tot de aan koop waarvan de raad heeft besloten voor den algemeenen dienst te bestemmen en een regeling te ontwerpen voor het gebruik var|i de auto door verschillende diensten, lan den secretaris wordt opgedragen een zoodanige regeling te ontwerpen en bij he"| lollege voor te brengen. 1? dkcUzh. 1/ [f ~s\) 1A1 <$V AANMERKINGEN. 3 Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ƒ//>- V u/i chcxiU-^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 748