NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders NoSS. van de der op Vrij...dag, den 3.0...D.e.e.eiah.e.r19? Tegenwoordig de heeren: llr.»tt.«....D.e.ke.tll.»....B.UXg.e.Kife.e.at.e.r.. .T.g-tr«i.-w-nm»«w iyn t.tnAaeafln t..'e Giuuiera-yf' Secretaris Afwezig de heer ,J.,..a...jv.».Ba.t.e.nb.ur^. De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers LT.TT».. tot en met Hw. van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 752