1 .der Lodee- t over de rsc billend n het coll ing Opeiiöa: ij kheid j de afd. uden en ze, ligK gebru van den algemeen het colle ij de afd. a.s. over arop, dat g der funü' BESLISSING. Besloten wordt ingaande 1 Januari a.s. de d. rpenbare 7erxen te brengen onder het toezicht van den Burgemeester. V cLex£~\. XXXJ5XJ5XX X Vermelding indien van het uitgegane stuk geen mtnuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 758