NOTULEN GEMEENTE SOEST Vergadering van Burgemeester en Wethouders No. A van de der op Yr.ijdag, den 12....2.e.b.rmr.i19J Tegenwoordig de heeren: J£r„*G.SB.ur.^e.ae.e.a.t.er J.«3-,.Yiui....Du.x.j£n....aa....X»....iOj(lc^s£n.,'••'e-thouder.s Secretaris«L*Q.aenburi Afwezig de heer De notulen van de vergadering van den 19 worden gelezen en goedgekeurd. Voorts worden de ingekomen stukken en mede- deelingen, vermeld onder de volgnummers .1.9.0tot en met 1 i 5". van den hierachter voorkomende staat, behandeld, waarna de vergadering wordt gesloten. Bij de behandeling van volgn0 is ter vergadering aanwezig De Secretaris, De Burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 80