w K i na j BESLISSING hou- de ar de maat- de bruari en hen 5,bü r week), sheid iaers de alingen wex-K-stel- ,ri a.s. t De ling igen een .ing te 1 wacht- Larbei- 1952 r oor Lders 3t in- 3n van r beta- zal 0 E S T, neester Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 7 C l~\ WGGil Uit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 90