M. Volgnummer. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter stelt opnieuw aan de orde de behandeling ran de iclachten ontrent de vervuiling van Le sloot langs den Noórderweg. Het dossier jp deze zaak betrekking hebbende heeft voor 1 Le heeren wethouders ter lezing gelegen. ^Beslot te den Uen omt Kan de voor zo ■ij Kuy vcorwaa den Hoo t bepe ■Van de aan ope institu voorzie Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. - Wê

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1932 | | pagina 99