I v BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen en No. te het itbank inke- rorde- »etalinj lelijk >ureaux >r het roering irzoovei i ver- len leg- ren, haai Yan de mededeeling wordt kennisgenomen, en voorts besloten den Raad het schrijven ter kennisneming aan te bieden. I? JlL. w-V Met den inhoud van het schrijven zal rekening worden P2 Jk, gehouden. ïrmake- Re vrijstelling van belasting wordt verleend. 16 en 21 lis St. 1. >ede aai J m den Yan de mededeeling wordt kennisgenomen, liging. 3ht ing jneraal, 3tie var an slui- igs recht vartaai ar. acht vartaai a bij he raadsbe- noet ring in Het advies op te volgen. ïot restitutie van 6,25 wordt besloten. ïot restitutie van 6,25 wordt besloten. De voorschriften zullen inacht genomen worden. i "b cJiL. ald. v i<r$. ing.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 100