Korte inhoud num- i Afzender of voorsteller Datum mer i 198 199 Alg.Soester Turn-8-2-55 en Athletiekclub "A.D.O. Soest. Financieele Com- 20-2-'55 missie 200 N.V.Stichtsche 9-2-*55 Margarinefabriek Soesterberg. 201 Destructiebedrijf 17—2— 55 Overschie N.V. |"Gekro" Overschie. zendt haar rekening over het jaar 19)2 en haar ledenlijst per 1 Januari 1953- adviseert den volontair ter secretarif F.Bult niet aan te stellen als schrij ver op arbeidsovereenkomstmaar als tijdelijk schrijver ter secretarie, zulks om voor betrokkene den inkoop van dezen diensttijd voor pensioen mogelijk te maken. deelt mede, dat haar directeur,de heei de Vries met het college eene bespre king zal komen houden,omtrent de kwes tie loozing afvalwater der fabriek. doet ter kennisneming toekomen een adres van de Kamer van Koophandel te Rotterdam aan de Tweede Kamer der St. Generaal, in welk adres het particu lier initiatief in het algemeen en dat van haar bedrijf in het bijzonder, op zoo duidelijke manier wordt verdedigd' Verzocht wordt zich alsnog aan te sluiten bij haar bedrijf. Beslote aan te De verg vraagd van der tract,s de uits De Dire gaderin water z kosten ter sed minder, de fabr omzet v terugge Daarom Z.A.voc Spreker gezinne van eer zegt Sj verbet* opzichi den .Si den toe De Voo] de rio] einde t met de water, Notifii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 101