Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Afdeeling Financiën ter secretarie. 21-2-'55 verzoekt te mogen vernemen uit welken post der begrooting 1955 de wedde van Mej.Koops, typiste ter secretarie moet worden betaald sinds 1 Januari j .1. R.K.Standorgani- 22-2-*55 saties en de Chr. Besturenbond Soest vragen de loonvormen waarnaar de uit- keeringen volgens de gemeentelijke steunregeling voor de land-en tuin- bouwarbeiders worden berekend,te her zien. Gedeputeerde Staten Utrecht 24-2-'55 zenden eenige gegevens met betrekking tot de samenstelling eener nieuwe Bouwverordening, en dringen erop aan deze aangelegenheid met spoed ter hand te nemen. B.Eijsbouts te Asten. 17-2-'55 deelt mede dat de kosten van aanschaf fing van een nieuw electrisch torenuu werk thans laag zijn, en verzoekt een prijsopgaaf voor levering van een dei gelijk uurwerk te mogen doen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 103