NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A.je- VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 24 Februari 1933- Tegenwoordig de Heeren Mr. G. Deketh, Burgemeester J. 3. van Duren en K» Lodeesen, 'Vethouders. Secretaris J. Q. ABatenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 10 6 t/m214 Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 106