Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 212 213 214 Bestuur Engendaal- school Vereeniging tot I 2l-2-'33 behartiging van de belangen van de be-j toners in Soest- Zuid Techn.Ambt. Bout en Woningtoezicht 16-2-'33 verzoekt de vereeniging te onthei'fen va. de betaling der nog te voldoene f 185.- in de stichtingskosten van het wacht huisje qan de Birkstraat, hoek Ferd. Huycklaan. 23-2-'33 deelt mede, dat B.de Bruin, Gallenk.Peli weg 1 ontheffing behoeft van het bepaal de bij artikel 14 sub c der bouwverorde ning ten behoeve van den voorgenomen bouw eener werkplaats op een terrein ge legen aan den Gallenk.Pelsweg, kadas traal bekend in sectie C.1740 en advi seert de noodige ontheffing te verleena tot op een afstand van 0,50 en 1,50 M. respectievelijk uit de linker en rechte; izij erf af scheiding. verzoekt voor 24 Februari a.s. een be slissing op de bij schrijven van 21 januari 1933 gestelde voorwaarden inzak;'! Schoolbouw Beslote geen vr in te w eenigin stichti de helf Het col alsnog f 88,55 De onth 'Voningti Beslote den Raa te staa weging De vooi voudig

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 109