NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 6 Januari 193 3 Tegenwoordig de Heeren Hr. G. Deiceth., Burgemeester J.S.van Duren en K. Lodeesen, YethQ.uder.s Secretaris J. G. A,. Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd L Afd. 4q Afd. IIAfd. IIIJr Afd. IVfU

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 10