3 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 28 Februari 1933. Tegenwoordig de Heeren Mr. G. DeKeth, Burgemeester J.S.van Buren en Z.Lodeesen, Wetuouders. Secretaris J.G.A. Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, i,A De Secretaris, Bevat volgnummers .215 t/m 227 Uitgevoerd Afd. 1: 4? Afd. IIAfd. III Afd. IV t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 112