1*4*. BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. laatsing Luit. il a.s. van het racht kantoor, e lei- ert be- e kosten enen. lijkt dal verzoex^ tarief en soest orschot tijdvak ding en gen aan door hel ar in aan- ter ver- stricts- trecht werp geei eischen swet nie: Besloten word^ den Techn.Ambt. O.W. te machtigen het l?aJiL Richtpunt van het oude hulp-postkantoor naar het nieuvse U<A kantoor te doen verplaatsen indien hem na onderzoeK zal zijn gebleken, dat wegens gemis aan straatverlichting het kantoor moeilijk is te breiken. Van de beschikking wordt kennis genomen. Deze den raad;, mede te deelen. De declaraties worden goedgekeurd. De vergunning wordt verleend overeenkomstig het hierbij V behoorend besluit aanslag 2. Besloten wordt den raad voor te stellen de aanslag te verminderen met f 2.-. M.van Jian (ien rijksinspecteur de gevraagde inlichtingen te ster om- verstrekken conform het advies van de commissie, e werk- V Jk. u\<P<fr j-y- "in 2cNi.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 116