,_4 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN l M a art 1933- Tegenwoordig de Heeren Kr. e.DeKeth, burgemeester J.3.van Duren en K.Lodeesenwethouders. Secretaris J»G. Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers De Burgemeester, De Secretaris, 22 8 t/m s4o Uitgevoerd Afd. 14^ Afd. II Afd III: Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 118