-h' i-k b hebben ikster j.1- i niet ïaak tn haar Lt of ling moei Lk bedrag BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen I Besloten wordt de bentgenoot van vrouw van Asch te oe- lasten met de waarneming van de scnoonmaaKwerKzaamheden en daarvoor te betalen de helft van het loon dat zijn I vrouw ontvangt, De vrouw ontvangt de gelden uit de zierf- Iteverzeker ing iden door auis van ïouten- t rapport snaar en wo- een llatie il m van angaande t meest den raaal 48160 ellingen allatie 1 Besloten wordt adressant Ivaar te duchten is. te berichten dat geen brandge- Besloten wordt aan den raad voor te stellen in het raad huis een automatische telefoon-inrichting aan te oren- jgen, geheel aanpassende aan de nieuwe automatiseering v van de rij ^stelef oon. liede te deelen, dat het college van oordeel is, dat de installatie volgens gegeven sche ma van net rijz: in huur wordt genomen legen f 7<;ü»40 'per jaar. Voor 1333 is een orediet noodito van f 4ol,oo huur en f 150.- voor herstellingen in het geoouw totaal rond f 630.-, welK crediet zal worden aangevraagd. cl ■W' U\Li ven van 17 v eb rul ih in de «el aar. 1 hebben re onge- het oog I jezond- ïie heeft! it den odat st geheel ing van en in de Deze zaaK als afgedaan te beschouwen. VtdtL. \angezien het torenuurwerk nog voldoet wordt de beslis- ^ng voorloopig aangehouden. i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 122