JU. xW BESLISSING A,deeling /\anmerkjngen en No. chting n zoute- een ge- electro- /in het ente stricts- 'trecht teia toe- ma de .d Krach-1 ïogelijx 1 je vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit jp? hiernevens als bijlage gevoegd. ir de ge ms lasten in vaste iiders Alvorens te beslissen zal onderzocht worden of de ge plakte rentezegels zullen gerestitueerd worden, wanneer de arbeiders in Kwestie als pensioengerechtigden in aan merking Koiaen. co/s. indertijf Öesloten wordt den raad in een uitvoerige voordracnt erzeente-l aan te toonen dat adressant geen rechten kan laten gel- '^gave va;' den op terugbetaling van het bedrag gestort voor trot- :ond aan jtoiraanleg en daarsij voor te stellen het verzoek af te ivieeert wijzen. auden var. t geen be De toestemming wordt verleend, tT /J iet aan Aan den raad voor aankooo van een Burrough telmachine van een met groote wagen fdemonstratiemachineeen crediet te vragen van f 260.-. wagen te| e aankoo? inderde demonstfl or f 260. besli st een vlug' oonstatfci l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 124