NOTULEN V- BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 10 Maart 1933. Tegenwoordig de Heeren Kr. u.Deiceth, Burgemeester J.S.van Duren en K.Lodeesen, "/ethouders Secretaris Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, 0e Secretaris, Bevat volgnummers 249 t/m Uitgevoerd Afd. 1: 4, Afd. II Afd. IIIAfd. IV /i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 128