BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen liting ïg een er schul- veg voor ïerb. str, leiding te wil- Wa kennisneming van het rapport wordt besloten voorloopig Sd-. jde stukken te deponeeren. jesloten wordt tot intrekking van de vergunning tót het naken van een uitweg voor zijn perceel gelegen aan de joesterbergschestraat welke vergunning werd verleend bij >esluit dd. 2 Maart 1926, le afd. no. 20-2-115» twerp icport- Leenen 3n absor L, kadas ectie het lat hem .Broek; g tot /in het te Boest *17IOE?T steld jpe vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit cJicA- hiernevens als bijlage gevoegd. j(f^ t)e vergunning tot oprichting van de smederij wordt ver- VcJU.. leendnovereenkomstig het besluit hiernevens als bijlage -vB 7L3. gevoegd. i onino ge ling aar.| e 'dater-j en ver-, hulpim ater en iemotor dastraai D.1272. i gedu- •egeling toege- snli j st pe vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit jSoja. .iernevens als bijlage gevoegd. Op de aanbieding van J.Timmer Jr. zal bij gebruikmaking van zijn auto's worden ingegaan. 4^/, Tegen inwilliging van het verzoek bestaat geen bezwaar. -/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 12