«A 'P- ■u' rener be- s. des srit. het 'an terti ,n basalt i e.d. in •an het 'erbete den Ver- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Mede te deelen dat de Burgemeester met twee ambtenaren ua Techn. Ambt0.T7. en Bouw- en "Woningtoezicht) de verga dering zullen bijwonen. L (adressant te berichten dat verbetering voorbereiding is. van den weg in i 2Hl. an J.Jeb: Ossen- t van del 31 Jan] auto- daaitegeiJ ,s. ter n Adressant te berichten dat verbetering van den weg in voorbereiding is. Tegen het besluit van den Raad van Amersfoort bestaat geen bezwaar. Ico, IA tMd. aken voc: ndsche 1 voor Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. /J Besloten wordt de afdeeling financien op te dragen bin- nen 14 dagen bij het college het leeningsplan in te die- nen voor de nog te sluiten geldleening. r vereen: ng over ging over t de van Beest '-xrap zal kunnen rgescho- jrverbifl' -il t/m .Notificatie. De stuKken den raad aan te bieden. cxsl-2 K# jrry De vergadering besluit adressant te berichten rat in de \?cJ[cL. plaatsing der kiosk geen wijziging kan worden toegestaari doch dat van gemeentewege in een betere waterafvoer zal worden voorzien. Dit laatste aan Openbare Werken op te dragen. Besloten wordt de declaratie te voldoen met f 37»3^. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 130