f Y; :Z3# BESLISSING I Afdeeling l Aanmerkinqen I en No. chtingen verslag wordt Kennisgenomen en besloten het ter mededeeling den raad aan te bieden. irc> inning ge te Conform het verzoek wordt besloten. Zé C> rg en Co, opel op t gegevel er en wet» o. 795. L in de 3 v.d.G.CJ 2. heer ieeld öee| invaardel regeling ist l^G r moet Besloten wordt het nadeelig verschil geheel voor reke ning der gemeente te nemen. Het reeds door de ITed.Midd, Bank gestorte bedrag aal worden t eruggegeven. Voorts zal de 'Veth.van Hinancien onderzoeken naar de mogelijkheid en de kosten van verzekering der uitlo tingen. mg var. De vergadering Kan zich vereenigen met de opgemaaKte c den )o H - verklaring omtrent de vermogenstoestand van patiënt, g van 1 ehoord geleend I ulden eld (de tien on jl uur te o. I ■y gere- an Boe- verplee® ontslag I ad van ïunnen ie vernio- I ïht van van de ®an c1-0 mededeeling wordt kennisgenomen. De nadere mede- i lpjj. Öeeling der 1T.V. zal worden afgewacht. i zijn ide ver- Ldo-wins® de aan-F voor af'1 /*■- /*JL 3 j r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 132