veraoe- van de BESLISSING Afdeeling No. Aanmerki naen en Gelet op het schrijven van Ged.Staten dd. 7~3-,33> afd.no. 678/527waarbij toestemming wofcdt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, wordt besloten de aan vrage no. 2/238 in te willigen. De nos. 1/649, I/6Ó7 en 1/669 worden verdaagd. V-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 138