NOTULEN JT (rif BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A.J1 VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 14Ut. aa r t.1933 Tegenwoordig de Heeren IlrGr.BeXeth, Burgemeester J.S.vaa Buren .en K.Lodeesen» 'Ye.tnouders Secretaris J u .A.Batenpurg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 1 t/m44 Uitgevoerd /T Afd. 1Afd. IIAfd. IIIAfd. IV 1 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 140