NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A.Ul VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1'7 M aa r t 193 3. Tegenwoordig de Heeren llrG« Qeheth, Burgemeester J. 3. van Duren en iC.LoieesenVet houders Secretaris JA. Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers £')Q t/m3( Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 148