NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 24 li a a r t. 193 3 - Tegenwoordig de Heeren O. .De^etn, Burgciiieeater J. 3. van. Duren en X.Lodeesen'Tethouders Secretaris J d» A»Batenourg Afwezig Accoord De Wethouders, yt- ~£- De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 3dÖ. t/m330 Uitgevoerd Afd. 1 Afd. II: Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 156