I* Jl. V xjoi. BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen ge boom- Besloten wordt het verzoek: af te lijzen, erkrijgin^ perceel, de lei- rzoek HIll V i. rankvet, j^e^. veri0f wordt verleend. .n ij het per- W M.' iïïjX- fen tot Bijgesloten wordt het pensioenfonds te vragen om medever- Lu rr oorapfonp king tot conversie en voorloopig in afwachting van het ïericht geen verdere stappen te doen. oten met e officie» andsch j/f U jdrage in| jjfet besluit den raad ter kennis brengen, kind van epaald o.iH nietigingi v.1932. .ouden var.H q6 toestemming wordt verleend. De In- n bezwarejM ng voor j[et kohier met een eindbedrag groot f Jit/o zal den raad ter vaststelling worden aangeboden! 2 g .de eeni.;:» jjet de beschouwingen kan de vergadering aich vereenigen. [P JU. sseeren net ver- dat de Te berichten dat het college reeds in den geest van mogelijnB het comité werkzaam is. gsrustij hebben te willenl u' len, zoo ■notificatie. ster,naaj eppen of lijken kal l?cu w iL

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 158