NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN .2.1M a art 193 3. Tegenwoordig de Heeren MrG»Deketh. Burgemeester j.B.van Duren en K.Lodeeaen, "Tethouclers Secretaris J« G .A«Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, A UL De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. 14^ Afd. II t/m 3.1.7 Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 162