w, iw\ m h. xAh. I? xjfi. n-' mi %>Jod tkeering ondslag j voor nd genoot betrekkind! idirigs- BESLISSING Aanmerkingen regen inwilliging van het verzoek bestaat geen bezwaar. Van de mededeelingen wordt kennis genomen. verleenen; Besi0ten wordt aan den wensch van adressant tegemoet te anai het i Iomen conform het advies van Bouw- en foningtoezicht de situa-f n, gelei- nieuwe es uitge-1 enaarbel en wonir.gl 5/1. gevolge en tot oestererdl e Aas ter-1 de driskl nde per- I? Besloten wordt de aanschrijving tot den eigenaar te richten. I? u" 1/, en der val bijdrager.! eene bij-I 11 en ver-I atiente rl .Post- 1 Be bijdrage ad f 549*~ wordt verleend. H&. te koojtm ^an adressante mede te deelen dat het college geen gei-: vJU. door dt: den beschikbaar heeft voor het aankoopen van een schil- v' n n van B. afd. no. a waar oei egaan van rderen in irdoor del jarigenI igent vanl r hij - zal oni 'genomen. I derstuk en tot zijn leedwezeh niet aan het verzoek kan vuldoen. Van het schrijven wordt kennis genomen en genoegen genoj- en met de gegeven toelichting. Besloten wordt aan den raad voor te stellen om de bij zondere reden, dat het pensioen van den gewezen agent Van politie in het degeven geval bijzonder laag is een tijdelijke toeslag^p zijn pensioen toe te kennen van !k>^ een en ander van jaar tot jaar in verband met het Inkomen van belanghebbende bij de begrooting vast te ftellen eeiing Ou 14. Aifk,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 164