Afdeeling en No. SUSSING Aanmerkingen Maart Besloten wordt tot intrekking van het besluit dd. 17 iet ont- maart 1933 en voorts conform het voorstel van den voor- 1^, ui tg e voer] zit ter. j r0 or me t op 22 U Arende viel je te legj 'ziening Lan in uil mede ee:. igsvoor- jntwerp-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 166