NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A J? VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2.9.i: a a r t 193J Tegenwoordig de Heeren G* Jeketh, j3ur,^erüeester J3van Duren en X.X»odeesen 7e thpuders Secretaris J.G.a»Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 3.3- t/m ..3.44. Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. V/ Afd fli IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 168