Agent Arbeidsbe middeling Afd.Financiën 333 334 27-3-'33 J.D.F.'^as,Soester- bergschestr67 Soest 3-3-'33 T e chnAmb t e nO',72 5** 3 deelt mede dat door de eigenaren van iefl loswal aan den Groote Helm negens "'al- geld over 1932 in rercening wordt ge bracht een totaal bedrag van f 380,80. Aangezien met de bedoelde personen gee- herlei (schriftelijke) overeenkomst is aangegaan Kunnen de eenheidsprijzen niei gorden nagegaan. 'Haar aanleiding van een gemaakte opmer king over het overbrengen van deze mate-j irialen naar het magazijn heeft de techr.J ambtenaar ten vorigen jare reeds gerap porteerd dat een gedeelte is'en wordt) overgebracht. Deze ambtenaar adviseert fie bedragen uit te betalen. verzoekt wijziging van de in het ontwerj Uitbreidingsplan voor de Van Lenneplaan jvastgestelde bouwcoëfficient C.3 en C.2 waardoor voor hem de mogelijKheid wordt geschapen, dat op zijn perceel, gelegen] kan de V.Lenne)laan een enkel en een (dubbel woonhuis kan worden gefeouwd.Om trent dit verzoek wordt advies uitgebrkj jdoor den techn.ambtenaarbelast met der |leidin0 van bouw- en woningtoezicht jverzoez.t hem een crediet ad f 3^'*~ jverleenen voor de vervaardiging van een monsterkast 335 Gen.secretaris So est 336 337 D.Lam, mede namens K. Lam.Birkstr Soest Te chn. Am tb. 0'V Mrt1933 Van hé worder Beslot f 380, Adress; het ui worden (dient declaraties (drag van f betaalde 218>25, in tot een totaal be wegen s bij voorschot te over H932. onkosten ten laste der gemeen-1 'ebruari en Aug. t/m December 27-3-'33 verzoenen tot 1 Hei a.s. vergunning te willen verlee;.en tot het venten met mei (in deze gemeente 15-3-'33 rapporteert omtrent aan te leggen par keerterreinen aan de Batenburglaan. Tegen l bezwaar de rarni Voor he ■sijn za den tot De voor reis- e de daar te Aner nomen t De BurÈ leenen fan der leslote fn begi in het por he eerste lot een achrijv Joodig land de l|eze bi 1 .0 jj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 169