X. -vJX JX jziging gelden 1-0 M2 ora ver- igen, oor de et :)er- A. v. orkorat bedde- n ver- e ge- voor ep- n en ieslis- in over- en aan igen het i bezwa- van het ;enoiaen hoek- 'eenigen ;n van itskun- b te ko- ra en srf nachts- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Het verzoek wordt ingewilligd. Het verlof A wordt verleend voor de voorlocaliteit van het perceel Koudhoornweg no. 2. ZJ0S1, De kosten van ontsmetting worden voor rekening der ge meente genomen. IA aJsü.. 'vO D 1 Besloten wordt aan den raad het voorstel te doen conform het advies der commissie. verzoe- van de Tot het inwinnen van een rechtskundig advies bij Mr.Beunke - te Zéist wordt besloten t-5 oia. Aan den raad voor te stellen het besluit waarbij de canon is vastgesteld h.1. 30 november j.1. Ie afd.no263|7 tehandhaven en het college te machtigen adressanten in overweging te geven de voorwaarden te aanvaarden, ter voorKoming van voor hen ernstige gevolgen. Gelet 00 het schrijven van ded.Staten dd. 3 Jan.'33»-1-e afd. no. 4300/9 en 3 Jan.'33» le afd. no.4299'32/2, waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, wordt besloten de aanvragen nos. 1/639 en 2/233 in te willigen. I j g -*■ KJ V«ü 05 c 1 li* X. _)V/ ±t V O. ,J _l» -L. ax 'A« liv

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 16