Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m 343 Gemeentesecretarie 344 Techn.AflfbtBouw en vonin^toeaicht Korte inhoud brengt in herinnering dat met den raad is overeengekomen dat de heer Doorman ingaande 1 Mei a.s. 20U worden opgezegd voor het verrichten der administratie verbonden aan de steunregeling en vraag hierover de beslissing. Voorts vraagt de secretaris naar de be slissing inzake de reorganisatie van het secretariaat en penningmeesterschap van het Maatschappelijk Hulpbetoon. Hijl brengt in herinnering de bespreking met het bestuur dier instelling, die ver zocht een andere regeling te treffen met behoud, van den te&envoordi^en func- 1 tionaris. biedt ter behandeling aan eenige verzci ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. Na eenx, daal in ingaand jtel te Hul )bet door da. te stel Gelet 0 932/698, 699 en r tot het de aanvr 1/242, 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 173