len raad loorman opgezegd itratie en vraag: ,r de be- e van ter schap oon. Hij King met e ver effen n func- BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen >ja eenige bespreking handhaaft de vergadering haar een maal ingenomen standpunt en besluit den heer Doorman ingaande 1 Mei aps. op te zeggen en den raad het voor stel te doen de administratie van het Maatschappelijk Hulpbetoon los te maken van de secretarie-werkzaamheden door daarvoor een nieuwe secretaris-oenningmeester aan te stellen. e verzce van de lelet op het schrijven van ged. Staten dd. 2Ö-3-'33, n0* oJjL. 932/698, no. 936/702, no. 934/700, no. 935/701, no.933/ 699 en no. 9^5/703» waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, wordt besloten de aanvragen nos. 1/Ó4p, 1/66/, I/669, 2/240, 2/241, K/242, 2/24j en 2/244 in te willigen. U'. ie U ÜV- u AJ VU V A eA. UWUWVli VA JJ J UO

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 174