4 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3.1 K aart 1933 Tegenwoordig de Heeren Mr. G. ^eKetn, Burgemeester J.3.van Duren en K.Lodeesen, Wethouders. Secretaris JG.Ba te.nfc.urg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 345 t/m354 Uitgevoerd Afd. I<^7 Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 176