NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 4 i j I i .11933 Tegenwoordig de Heeren Mr. Gr. Deicetn, Burgerneester J.S.van Duren en K.Lo.deesen, Wethouders Secretaris J G A .Ba tenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 355 t/m 3.68 De Burgemeester, De Secretaris, Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. IIIAfd. IV1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 182